Условия продажи

Возврат товаров

Kliendil on õigus kaup tagastada müüja kulul 14 päeva jooksul. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal. Raha tagastame kliendile 10 päeva jooksul. Tagastatav kaup ei tohi olla kahjustatud, samuti määrdunud või muude kasutamise jälgedega ja peab olema originaalpakendis. Akude ja patareide näol on tegu piiratud kasutuskordadega toodetega ja seetõttu sellele ei laiene neile 14 päevane tagastusõigus juhul kui toodet on kasutatud.  Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada Ettevõtjat oma otsusest Lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Ettevõtja esinduses või saata e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.

Tutvu täpsemate tingimustega infolehel "Sidevahendi abil Sõlmitud lepingust taganemise juhend tarbijale"

Kauba tagastamise korral palun kasutada "Lepingust taganemise avaldust"

Kui Sul on probleeme internetist ostetuga, siis saad kohtuvälise lahenduse leidmiseks kasutada ODR veebisaiti: LINK

Конфиденциальность и защита данных
Kõik Patareid.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Patareid.ee ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Patareid.ee andmebaasist.
Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub nendele andmetele juurdepääs ka Patareid.ee'l.
Гарантийный срок и срок действия

Kõikidele toodetele on pretensiooni esitamise aeg 24 kuud alates ostukuupäevast. Esimese 6 jooksul on puuduse olemuse tõendamise kohustus müüjal, peale seda tarbijal.

Pretensiooni esitamise aja jooksul on ostjal õigus toote tasuta remondile müüja poolt. Kui toodet ei ole võimalik remontida, siis see vahetatakse ja vastava otsuse teeb müüja. 

Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja sobivates seadmetes. Hüvitamisele ei kuulu kahju või viga, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, puudulik ventilatsioon, väljavoolanud patareid, tulekahju, uputus, loomulik kulumine jms) või käsitsemisvead. 

Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, häälestamine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine. 

Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:

•  toodet remonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud
•  toote seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud, teise kohta paigutatud või mitteloetav.
•  toote konstruktsiooni või välimust on muudetud.
•  toote viga on tekkinud omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel, või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel. 

Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale, toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. käsitsi liigutatavad plastmassosad (lülitid jms.) ega toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.) 

Kui pretensiooni esitamise objekt asendatakse täielikult uuega, antakse tootele sama kestusega uus pretensiooni esitamise aeg. Kui vahetatakse välja üksnes toote osad, antakse vahetatud osadele sama kestusega uus  pretensiooni esitamise aeg.

Prentensiooni esitamise õiguse kasutamiseks palun pöördu SanLab OÜ esindaja poole info@patareid.ee. Интернет-магазин соответствует жалобе, поданной потребителем в письменной форме или в формате, который может быть воспроизведен в письменной форме в течение 15 дней.

Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused. 

Akud ja patareid:

Akude ja patareide näol on tegu piiratud kasutuskordadega toodetega ja seetõttu sellele ei laiene neile 14 päevane tagastusõigus juhul kui toodet on kasutatud. Probleemide korral vahetatakse defektse aku elemendid või asendatakse defektne toode uue samaväärsega. Väljavahetatav toode jääb SanLab OÜ omandisse.

Vahetuse aluseks on kauba ostu – või saatedokument, millel on näha tehingu kuupäev, toote nimetus ja seerianumber või seadmele märgitud tootekood.

Garantii katkemise tuvastamine on müüja pädevuses ja see tugineb garantii tingimustele.

Müüja ei teosta garantiikaupade transporti ega tasu postikulusid, kui selleks puudub eelnev kokkulepe.

Akud kuuluvad garantii alla ainult juhul, kui tegemist on tootjapoolse defektiga. Покупатель обязан уведомить продавца о дефекте как можно скорее, но не позднее, чем в течение 2 месяцев после обнаружения ошибки.

Akud ei kuulu garantii alla kui:

• Akut on laetud valede või mitteühilduvate seadmetega
• Aku on saanud põrutada või on kukkunud
• Aku on saanud ülepinget
• Aku on sattunud lühisesse
• Akut on püütud avada
• Akut on kasutatud arvutis, mis pole tehniliselt korras või ei ühildu akuga.
• Akule on tekitatud füüsilisi vigastusi
• Akul asetsevad kleebised või seerianumbrid on eemaldatud või vigastatud.

Juhul kui Sul on tekkinud probleeme kasutatava akuga, teavita müüjat telefoni või e-posti vahendusel defektsest tootest.
Saada müüjale defektne aku koos ostudokumendi ja detailse probleemi kirjeldusega.
Kui aku vastab garantiitingimustele, vahetab müüja defektse aku elemendid või saadab kliendile asendustoote 30 päeva jooksul, alates päevast, millal defektne toode jõudis müüjani. Kui aku remontimine või asendamine ei ole võimalik, siis hüvitab müüja aku maksumuse ja transpordikulud.

Заказ
Kaupu saab osta nii külalise kui registreerunud kasutajana.Vali välja Sulle sobivad tooted ja lisa need ostukorvi. Ostukorvis saad tellitavate kaupade kogust muuta ja tooteid eemaldada.Kui oled leidnud kõik vajalikud tooted, vajuta "Vormista ost". Soorita ost külalisena või siis registreerunud kasutajana (logi sisse).Vali kauba maksja ja lähetusaadress.Vali meelepärane maksmisviis ja transpordiviis, täida vajalikud andmed ning kliki nupule „Vormista tellimus”.Lehel „Tellimuse ülevaade“ kontrolli, kas soovitud tellimuses on kõik tooted olemas ning kui kõik on korrektne, kliki nupul „Esita tellimus“. Sulle saadetakse automaatselt tellimuse kinnitus e-kirjaga ja peale tellimuse tasumist netipangas arve. Tellides arve, saadetakse peale tellimuse vormistamist arve.Peale ettemaksu arve tasumist Sinu poolt valitud viisil loetakse ost sooritatuks ning tellimus võetakse täitmisele.

Оплата товаров
Соглашение вступит в силу, как только сумма продажи будет переведена на банковский счет продавца. Maksta saab Swedbank, LHV, SEB, Luminor pangalinkide kaudu, mis teeb tellimuste käitlemise kiireks. Samuti väljastame vajadusel tellimuse kinnitusega ettemaksu arve, millega saab tasuda läbi internetipanga või pangakontoris. Ka on võimalik kasutada krediitkaarti või Paypali makset.
Vastutamatusesäte 
Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda etteteatamata. SanLab OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul, juhul kui kaupa ei ole võimalik tarnida. SanLab OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist, kui tootega on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 100 EUR'i maksev aku on müügis 30 EUR'iga). Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Sinu viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul SanLab OÜ ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 621 2625.


Tootepildid võivad olla illustratiivse iseloomuga. Tarbijakaitse info:
https://www.tarbijakaitseamet.ee/ru/potrebitel/internet-torgovlya-0