Me soovime, et meie kliendid saaksid meie toodetest maksimaalset kasu ning seda arvestades oleme uhked meie loodud toodete kauakestva potentsiaali üle. Oleme kogunud mõned nipid, kuidas Rayovac’i patareidest parim võimalik „välja pigistada".

Soovitused patareide turvaliseks käsitlemiseks:


1. Palun hoia kõik väikesed patareid lastele kättesaamatus kohas.
2. Taga, et patareidel töötav seade asuks lastele kättesaamatus kohas ja/või veendu, et lastel ei oleks seadmest võimalik patareisid kätte saada.
3. Väldi väikeste patareide hoiustamist tabletikarpides või tablettide läheduses, kuna nende suuruse ja kuju tõttu on neid väga kergelt võimalik ravimitega sassi ajada.
4. Patareid ei tohi suhu panna.
5. Patarei allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti juurde.
6. Ära kunagi viska patareisid lõkkesse. Need võivad puruneda ja sisemised vedelikud võivad lekkida.
7. Eemalda koheselt seadmest tühjad patareid.
8. Ära kunagi pane ühte seadmesse kokku vanu ja uusi patareisid, kuna see võib esile kutsuda patarei lekke. Vaheta seadmes alati kõik patareid korraga välja.
9. Ära kunagi pane ühte seadmesse erinevat tüüpi patareisid, kuna see võib esile kutsuda patarei lekke.
10. Aseta patareid seadmesse õige polaarsussuunaga (+ ja -) vastavalt seadme kasutusjuhendile.
11. Lülita patarei toitel olevad seadmed välja, kui patareid on tühjad, vastasel korral või esineda patarei leke.
12. Kui plaanite seadet pikema aja jooksul mitte kasutada, eemaldage patareid.
13. Ära lase patareidel kokku puutuda metallesemetega või teiste patareidega – patareid võivad hakata lekkima või suisa puruneda.
14. Ära kunagi lae tsink-õhk patareisid, kuna see võib esile kutsuda patarei lekke või purunemise.
15. Ära püüa patareisid avada.
16. Hoia patareisid jahedas ja kuivas kohas. Väldi ekstreemseid temperatuure. Hoia patareisid originaalpakendis, kuniks need tarvitusele võtad.
17. Ohutusinformatsioon - Et olla kindlad enda klientide ohutuses, soovime Sind täielikult informeerida ohutusvõtetest. Kliki SIIA, et saada lisainfot.

Kuidas kuulmisaparaadi patareid töötavad?

Levinuimad kuulmisaparaadi patareid kasutavad tänapäeval tsink-õhk tehnoloogiat, mis tähendab, et välisõhk on aktiivne koostisosa. Kui kate on eemaldatud, on patarei sees näha pisikesi auke, läbi mille siseneb õhk patareisse ja suurendab selle võimsust.Õhk sisenemas patareisse

Õhuvõtu aeg

Kui kate on eemaldatud, lase patareil ilma katteta olla umbes 1 minut, enne kui selle seadmesse sisestad. See on tarvilik, et õhk jõuaks patareisse siseneda. Kui sisestada patarei kohe peale katte eemaldamist seadmesse, võib patarei näida tühjana, kuna pinge ei jõudnud seadme toitmiseks vajaliku tasemeni. Kui oled patarei kohe peale katte eemaldamist seadmesse asetanud, võta see välja ja lase minuti jooksul õhu käes olla.


Õhuvõtt

Värskelt parim

Nagu kõik patareid, kaotavad ka tsink-õhk patareid aja jooksul laetustaset (kuni 10% aastas, kui kate on peal). Et võtta patareidest maksimum, osta patareisid tihemini. Mida värskemad nad on, seda suurema jõudlusega nad töötavad. Et saada teada „parim enne“ kuupäev, vaata neljakohalist kuupäevakoodi paki teisel poolel.


Parim enne kuupäev

Patarei pinge ja eluiga

Kuigi pakil on kirjas 1.45V, on kattega patarei pinge 1.1 – 1.3V. Peale katte eemaldamist tõuseb pinge piisavalt, et toita ära kuulmisaparaat. Maksimumpingeni (1.45V) jõudmiseks võib kuluda mitu tundi.
Tihtipeale küsitakse, kui kaua kuulmisaparaadi patarei kesta võib. Ühes turu-uuringus küsisime inimestelt, kui kaua nende kuulmisaparaadi patareid kestavad ning tulemustest võis näha, et patarei eluea pikkus varieerus suuresti. Seega pole ühest vastust, patarei eluiga sõltub konkreetsest kuulmisaparaadist – võite ajapikku statistikat koguda ja sellest järeldused teha.

Faktorid, mis mõjutavad patarei eluiga

On mitmeid faktoreid, mis mõjutavad kuulmisaparaadi patarei kestvust, allpool on toodud mõned enamlevinud.
Inimese kuulmiskahjustuse ulatus - Mida tõsisem kahjustus, seda suuremat amplifikatsiooni on tarvis, mis omakorda nõuab suuremat jõudlust ja vähendab patarei eluiga.
Helikeskkond - Helid Sinu ümber mõjutavad patarei eluiga. Näiteks tühjeneb patarei vaikses raamatukogus oluliselt aeglasemalt, kui rokk-kontserdil. Kui kuulmisaparaadi helitugevus on maksimaalse peale seatud, tühjeneb patarei samuti kiiremini.
Personaalne kasutustihedus - Kaks asja, mida siinkohal arvesse võtta: Mitu tundi päevas inimene kuulmisaparaati kannab? Mitu päeva nädalas?
Kuivus - Väga kuivas keskkonnas võib patareide eluiga lüheneda.
Kõrge niiskustase - Niiskes keskkonnas võivad patareid paisuda.
Kõrgus maapinnast - Mida kõrgemale minna, seda hapnikuvaesemaks õhk muutub. See võib põhjustada patareide enneaegset tühjenemist.
Temperatuur - Kui temperatuur langeb, siis patarei pinge muutub madalamaks, mis vähendab omakorda patarei eluiga.

Seadmete erinevused

Mida edasijõudnuma tehnoloogiaga kuulmisaparaat on, seda rohkem jõudlust ta tarvitab. Tänapäeva digitaalsete instrumentide võimalused, nagu bluetooth connection ja mürasummutus, nõuavad toimimiseks suurt vooluhulka. Allpool on näha, kuidas vooluhulga nõudlus (mAh) kasvab, mida vägevama lisafunktsiooniga tegu on:

Kuidas patareisid hoiustada?

Hoia oma kuulmisaparaadi patareisid toatemperatuuril.
Väldi hoiustamist kõrge õhtutemperatuuriga kohtades, kuna see võib lühendada patarei eluiga.
Ära hoiusta patareisid külmikus.
Patareisid peaks hoiustama neile mõeldud pakendites, mitte lahtisena taskus või kotis.
Hoia patareid lastele kättesaamatus kohas.

Mida teha vanade patareidega?

Euroopa Patareide Direktiivi kohaselt peavad kõik akud olema ringlussevõetavad, kohalikes toidupoodides, kontorites, ühiskondlikes hoonetes, koolides jms. leiate anumad, kuhu oma vanad patareid tuua võib.

Kui tihti peaks patareid vahetama?

Kui oled mõnda aega oma kuulmisaparaati ja selle patareisid kasutanud, selgub mingi optimaalne aeg, kus oleks mõistlik patarei välja vahetada. Kanna alati kaasas tagavarapatareid.